Styrelsen

Föreningens organisationsnummer är 80 24 22 - 21 46

Styrelse:

 • Ordförande: Helena Lång
 • Vice Ordförande: Tommy Hellström
 • Kassör: Sofie Graned
 • Sekreterare:  Vakant 
 • Ledamot:Karin Holmgren
 • Ledamot: Eva Sundberg
 • Ledamot: Vanja Hellström
 • Suppleant: Irene Paulin
 • Suppleant: Jessica Hallqvist
 • Revisor: Eva-Britt Holgersson
 • Revisor: vakant
 • Revisorersättare:    -
 • Medlemsansvarig: Vanja Hellström
 • Valberedning: Stefan Areving
 • Valberedning: vakant
 • Loppisansvarig: Tommy & Vanja Hellström
 • Webbmaster: Sofie Graned