Kom ihåg!

Många av er ska säkert boka hotellvistelser eller hyrbilar inför kommande semestrar, glöm då inte att gå via Sponsorhuset. De har avtal med dem största hotell- och reseföretagen och varje bokning ger pengar både till dig själv och Gästrike Katthem. Allt som behövs är ett extra klick via Sponsorhuset. Läs mer.

Att ta hand om en katt

Att ta hand om en katt innebär ett stort ansvar... 
Vi vill att de adopterade katterna ska få ett bra hem och kunna känna sig trygga och välkomna. Vi är därför noga med att diskutera igenom förutsättningarna med den som är intresserad av att adoptera en katt. Vi har också villkor som ska uppfyllas och därför finns ett kontrakt som ska skrivas under att den som adopterar lovar att följa de åtagna villkoren. Vi skickar också med information som är bra att veta när man skaffar katt och diskuterar igenom eventuella frågor som kommer upp. Vi berättar om kattens kända egenskaper, karaktär och hälsotillstånd. Vi tar ut en avgift för adoptionen för att kunna driva vår verksamhet vidare, då föreningen drivs enbart ideellt och utan bidrag från Kommun och Stat.

Jourhem för katter med särskilda behov
Ibland behövs det akuta åtgärder när en katt behöver bli tillfälligt placerad i ett jourhem där vi under tiden står för alla kostnaderna i samband med placeringen. Katten behöver till exempel extra mycket social träning eller någon särskild mat på grund av allergi och så vidare. För denna form av placering har vi ett särskilt kontrakt där dessa kända egenskaper finns inskrivna för just den katten och att den person som tar hand om den, försäkrar att de särskilda villkoren och behoven kommer att uppfyllas och tillgodoses. Det är ett absolut krav att katten inte får vara utan koppel eller vistas ensam utomhus då katten alltjämt "tillhör" Gästrike Katthem under jourhemsvistelsen och får därför inte springa bort.

Stöd från Gästrike Katthem
Givetvis finns vi alltid till hands för att ge stöd och råd till de som tar hand om en katt från oss. Vårt ansvar upphör inte bara för att vi har lyckats placera en katt hos någon. Vi följer alltid upp placeringen en tid efter.

> Kontakta oss om du är intresserad av att ta hand om en katt