Katthemmet

Vår verksamhet startade i november 2002 och hittills har vi varit i kontakt med ca.1000 katter på ett eller annat sätt. De flesta har placerats i nya hem efter att ha varit hos oss ett kortare eller längre tag.

Vi är ett antal personer som arbetar ideellt för katterna på katthemmet. Dessutom finns det många frivilliga som hjälper katter genom att ge dem ett jourhem eller åker runt och matar de hemlösa vildkatter som bor ute. Vi åker också ut och tar hand om katter som är övergivna eller sprungit vilse och de som inte mår bra. Vi får ofta in rapporter om olika missförhållanden och vi gör då allt vi kan för att djuren ska få det bättre.

Vi har schemalagda fasta tider varje förmiddag och kväll året runt utan undantag, för skötsel av katterna och städning av alla utrymmen. Vi gör då rent i kattlådorna, sopar och skurar golven och väggarna. Vi byter katternas filtar och lakan, som vi själva tvättar så att de alltid har rent omkring sig. Alla får mat och nytt vatten minst två gånger om dagen och vi håller dem rena, borstar dem och ser till att föreskriven medicinering ges till de som ska ha. Naturligtvis så umgås vi med katterna, gosar, leker osv. och ger dem så kallad "social träning" så att de blir vana vid att det faktiskt finns människor som är snälla mot dem.Vi ser till att de kommer till veterinären för kontroll av hälsan, ev. vaccination, kastrering och annan medicinering. Läs mer om veterinärbesöken via länk härintill.När någon vill adoptera en katt, så ser vi till att de blivande ägarna blir bra hussar och mattar. Vi följer även upp alla djur som har fått ett nytt hem, för att vi ska vara säkra på att djuren har det bra. Ser vi ett djur som vansköts så tar vi naturligtvis tillbaka det för att skaffa en annan placering.

Vår Vision
Vi vill hjälpa inte bara katterna, utan också människorna att förstå värdet av att värna om allt det levande och att djuren är våra vänner som har lika stor rättighet att finnas till och respekteras som oss likvärdiga.I vår vision och i vårt mål ingår också att kunna förmedla förståelse till så många som möjligt för vad vi håller på med inom Gästrike Katthem. Vår verksamhet kräver stora insatser och resurser på frivillig basis och därför behöver vi få så många som möjligt att hjälpa oss både ekonomiskt och resursmässigt att uppfylla vår största mission - att hjälpa katterna till ett drägligt liv.

Veterinärbesök
När vi får in nya katter kontrolleras deras hälsotillstånd av en veterinär samma dag eller senast dagen efter. Samtidigt får de då den första vaccinationen och efter tre veckor är det dags för den andra påfyllningen. Verkar katten sjuk eller att den beter sig på ett konstigt sätt, kontaktar vi veterinären för att få en undersökning direkt. Är det kväll eller helg så åker vi naturligtvis direkt till jourhavande djurklinik. Efter veterinärbesiktningen får katterna vistas i karantän i minst 2 veckor, för att vi dels ska kunna kontrollera dem och dels för att katterna ska lära känna oss och få den trygghet och värme de oftast saknat. Karantänen är mycket viktig som en första inkörsport till de nyintagna katternas trygghet att våga lita på de nya förhållandena att det inte är farligt. Naturligtvis fungerar karantänen just som en karantän ifall någon har en smittsam sjukdom eller bär på parasiter, så att det inte sprider sig vidare till de andra katterna.Vi har strikta regler för besök i karantänen och nya skoskydd samt personlig hygienvård är obligatoriskt före och efter besök i karantänen. Veterinären gör också återkommande besök på katthemmet av olika anledningar som vaccination av flera katter samtidigt eller en allmän genomgång av deras hälsotillstånd. Naturligtvis ser veterinären även till vår karantän och att våra lokaler är i ordning enligt gällande föreskrifter, vilka vi är mycket noga med att följa. Efter karantäntiden placeras katterna i något rum tillsammans med andra där de passar ihop. De kastrerade katterna har en avdelning för sig och givetvis har vi inte okastrerade hanar och honor i samma rum.

Hittat en katt ?
Många som kontaktar katthemmet har hittat en katt som de tror är hemlös. Är katten mager, smutsig och tufsig i pälsen - då kan den mycket väl vara hemlös. Likaså om katten är mycket skygg. En relativt social och kelig katt som går att klappa och kanske även lyfta har förmodligen, eller har åtminstone haft, ett hem. Den kan dock vara bortsprungen och hittar inte hem igen. Om katten är skadad eller sjuk bör man kontakta Länsstyrelsen. Om katten är mycket skygg kan en fälla hyras, t.ex. från oss, för att försöka fånga in den.

Börja alltid med att försöka ta reda på om katten har en ägare:
  • Se efter om katten har ett halsband med kontaktuppgifter.
  • Kolla om katten är öronmärkt- den har då en siffer- och bokstavskombination tatuerad på insidan av öronlappen (oftast vänster öra). Det är inte alltid helt lätt att utläsa tatueringen, men det brukar vara lättare om man lyser med ficklampa på baksidan av örat. Om katten är märkt kollar man upp ID-numret hos Svenska Kennelklubben som handhar ägarregistret både för katter och hundar. Registret finns på Internet-  https://hundar.skk.se/agarreg.  Ibland har dock inte ägaren medgivit att kontaktuppgifterna publiceras på Internet och då kan man ringa till Kennelklubbens jourtelefon 08-795 30 50 dygnet runt. Även Kattförbundet Sverak har ett id-register https://www.id-registret.se 
  • Katten kan också vara id-märk med ett chip. Nackdelen är att detta inte syns och måste kollas med en speciell avläsare som finns hos bl. a veterinär, polis och katthem.
  • Sätt upp lappar i området: i matbutiken, hos veterinär, zoobutiker o.d.
  • Kontakta de närmaste polisstationerna- ägaren kan ha anmält sin katt som försvunnen- och anmäl katten som upphittad. Sätt ut en upphittad- annons på kattrelaterade sidor på Internet - t.ex. vår egen sida under rubriken Upphittade katter.
  • Titta också under rubriken Efterlysningar e.d. på kattrelaterade sidor. Gå även runt i området där katten hittades för att se om det finns efterlysningar uppsatta.
  • Köp ett billigt katthalsband (med säkerhetsspänne) som det går att skriva på eller har en liten kapsel där kontaktinfo kan förvaras. Skriv t.ex  "om du äger denna katt, var vänlig ring (ditt eget nr)" eller bara ditt telefonnr på det och sätt sedan på katten halsbandet. Om katten har ett hem dit den går bör ägaren rimligtvis höra av sig om katten kommer hem med halsbandet på sig.
Om inget av detta ger resultat, om varken du själv eller någon du känner har möjlighet att ta sig an katten, kontakta närmaste länsstyrelse eller polis. Det är deras skyldighet att ta hand om katten och, vid behov, placera ut den på ett katthem. Dessutom vet ju då polisen var katten finns om dess ägare skulle kontakta dem.

Var snälla och kom aldrig till Katthemmet med en katt utan föregående överenskommelse eftersom vi alltid har fullt.
Gästrike Katthem

Se hit!

Trycket på vårat katthem är väldigt stort just nu och därmed också efterfrågan på jourhem. Vi söker dig som kan tänka dig göra en insats för hemlösa katter.  

Inackordering hos oss

 Vi har 3 st inackorderingsrum som rymmer 1-3 katter från samma familj. Katter från olika familjer delar aldrig rum, men med er tillåtelse och naturligtvis katternas, kan de få dela övriga utrymmen. 

Sök