Nyhetsarkiv

Inackordering

2023-11-02

Inackordering görs endast på telefon

026-132553

kom ihåg att din katt ska vara vaccinerad och avmaskad innan besöket


Gästrike Katthem

Se hit!

Trycket på vårat katthem är väldigt stort just nu och därmed också efterfrågan på jourhem. Vi söker dig som kan tänka dig göra en insats för hemlösa katter.  Kontakta oss

Information

Vårt plusgiro 403 19 65 - 9
Vårt SWISH NR: 1231374578
2020 omplacerade vi ca 96 katter till nya hem.
Vi är just nu 137 betalande medlemmar
Organisations nummer: 802422-2146
Sök